طراحی سایت

(آرشیو ماه آذر 1397)

کدام کشورها همراه با تولد کودک حق شهروندی و تابعیت نیز اعطا می کنند؟
یکشنبه، 18 آذر 1397 - 20:58
با این که شهروندی در کشوری دیگر در غالب موارد روندی زمانبر و پرهزینه ‌است، هنوز کشورهایی هستند که تولد در آنها بطور "خودکار" به حق شهروندی منجر می‌شود و وضعیت مهاجرتی والدین لحاظ نمی‌شود. معمولا کشورها برای ارائه شهروندی دو رویکرد دارند؛ بیشتر کشورها وضعیت شهروندی والدین را در لحظه تولد مد نظر قرار می‌دهند و تعداد کمتری به محل تولد برای شهروندی توجه دارند. در حال حاضر تولد در...
پیشنهاد فاندیاب