طراحی سایت
کشور: 
رشته تحصیلی: 
  
نام استاد حمیرا سوندرلند
رشته تحصیلی مواد/متالوژی
نام دانشگاه مؤسسه پلی‌تکنیک فدرال لوزان

توضیحات


پروفسور حمیرا سوندرلند (Homeira Sunderland)، استاد ایرانی علم مواد و مهندسی مواد دانشگاه موسسه پلی‌تکنیک فدرال لوزان در کشور سوئیس است. سوندرلند همچنین معاون بخش و معاون مدیر دانشکده علم مواد این دانشگاه می باشد. دانشجویان ایرانی با این استاد همکاری داشته اند. ایمیل و شماره تماس استاد حمیرا سوندرلند را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.