طراحی سایت
کشور: 
رشته تحصیلی: 
  
نام استاد مهدی ذاکریان
رشته تحصیلی حقوق|علوم سیاسی/روابط بین الملل
نام دانشگاه سواس، دانشگاه لندن

توضیحات


دکتر مهدی ذاکریان (Mehdi Zakerian)، صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه فارسی - انگلیسی مطالعات بین المللی ISJ است. ایشان دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دو (۲۰۱۲-۲۰۱۳)، استاد همکار دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی (SOAS) دانشگاه لندن از سال ۲۰۱۳ تاکنون و استاد مهمان دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا (۲۰۰۹-۲۰۱۱) است.


پروفسور ذاکریان رییس انجمن ایرانی روابط بین الملل از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ بوده، نویسنده، مدون و مترجم بیش از ۳۰ کتاب و ۲۰۰ مقاله، مصاحبه، نقد کتاب و یادداشت به پارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه است. از سال ۱۳۷۳ به تدریس در دانشگاههای معتبر داخل (موسسه آموزش عالی تکمیل و توسعه علوم، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان–تهران مرکز-جنوب-علوم و تحقیقات، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه علامه طباطبایی و….) و تدریس و تحقیق در دانشگاههای خارج از کشور(بنیاد دانشگاهی اروپا-بروکسل، موسسه مطالعات اسلام معاصر دانشگاه لایدن، دانشکده حقوق و مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه پنسیلوانیا، موسسه دانشگاهی اتحادیه اروپا و…) در رده های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دعوت گردید. دکتر مهدی ذاکریان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از سال ۱۳۸۲ تا کنون است.


استاد ذاکریان به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عربی آشنایی دارد و متخصص مسایل حقوق بشر است. ایشان همچنین عضو هیأت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در دور چهارم گفت وگوهای حقوق بشری ایران و اتحادیه اروپا بوده است.