طراحی سایت
کشور: 
رشته تحصیلی: 
  
نام استاد شهریار زهتابچی
رشته تحصیلی پزشکی
نام دانشگاه مرکز پزشکی سانی دان استیت

توضیحات

 

دکتر شهریار زهتابچی (Shahriar Zehtabchi) استاد ایرانی در مرکز پزشکی سانی دان استیت آمریکا است. ایشان در این مرکز کارهای پژوهشی انجام میدهند و زمینه تحقیقاتی دکتر زهتابچی ضربه یا تروما، شوک هموراژیک و پزشکی مبتنی بر شواهداست. اطلاعات تماس این استاد را می توانید از لینک زیر مشاهده کنید: