طراحی سایت
کشور: 
رشته تحصیلی: 
  
نام استاد کاظم کازرونیان
رشته تحصیلی مکانیک|برق/الکترونیک/مخابرات
نام دانشگاه دانشگاه کنتیکت

توضیحات


دکتر کاظم کازرونیان (Kazem Kazerounian) از سال ۱۹۸۴ استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کنتیکت امریکا است. ایشان مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترای خود را به تربیت در سال های ۱۹۸۰, ۱۹۸۱ و ۱۹۸۴ از دانشگاه ایلینوی در شیکاگو دریافت کردند.


زمینه تحقیقاتی ایشان در زمینه سیستم های مکانیکی نانو-زیستی، تحلیل و طراحی مکانیزم ها، سیستمهای چرخدنده ای، رباتیک، سینماتیک و دینامیک تحلیلی و محاسباتی و طراحی بهینه سیستمهای بیومکانیکی می باشد. وی مشاور شرکت Porat&Vetini در زمینۀ چرخدنده ای و مشاور انجمن استاندارد و بهره وری سنگاپور در زمینۀ سیستمهای سرعت و دقت بالا است. از فعالیتهای تحریری وی می توان به عضویت در هیات تحریریۀ نشریۀ مکانیک کاربردی، ژورنال طراحی اجزا و ژورنال تئوری اجزا و مکانیزم های ASME اشاره کرد. همچنین ایشان رئیس کمیتۀ مکانیزم ها و رباتیک ASME است. همچنین ایشان جایزه های متنوعی از موسسات و شرکت های مختلف در حوزه رباتیک و مکانیزم ها دریافت نموده اند.