طراحی سایت
کشور: 
رشته تحصیلی: 
  
نام استاد منیژه رازقی
رشته تحصیلی فیزیک
نام دانشگاه دانشگاه نورت‌وسترن

توضیحات


پروفسور منیژه رازقی (Manijeh Razeghi) استاد دانشگاه نورت وسترن آمریکا می باشد. وی که متولد ایران است، تحصیلات خود را در رشته فیزیک ادامه داد و از دانشگاه پاریس تا اخذ مدرک فوق دکتری (سال ۱۹۸۰) فارغ التحصیل شد. منیژه رازقی مدرک DEA در فیزیک هسته‌ای در سال ۱۹۷۳ و یک مدرک DEA در علوم مواد در ۱۹۷۷ کسب کرده و سپس سومین دوره دکترای خود را در ۱۹۷۸ کمتر از یک سال بعد از DEA کسب کرد. پس از آن در ۱۹۸۰ دکترای علوم فیزیک به او اعطا گردید (دکترای افتخاری).


پرفسور رزاقی بین سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ دانشمند محقق ارشد در پروژه ی تامسون در اِرسی فرانسه فعالیت داشته و از ۱۹۸۶تا ۱۹۹۱، ریاست لابراتوا (آزمایشگاه) مواد اکتشافی را مدیریت کرده و در آنجا نتایج غیر مساوی تا آن زمان بدست آورد.


در ۱۹۹۱، به دانشگاه نورث وسترن نزدیک شیکاگو در آمریکا پیوست. دانشگاهی که در این زمینه کمتر شناخته شده بود و در آن لابراتوار تحیقات مرکز دستگاههای کوانتوم را تاسیس و مدیریت نمود.


دکتر رازقی ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ی ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻦﺁﻭﺭﯼ ﻧﯿﻤﻪ چﺭﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﻜﻨﯿﻜﻬﺎﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﻣﻬﻢ ﻫﻢ ﺳﻮ ﻣﺤﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ MOMBE, GASMBE, MBE,VPE,MOCVD ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺷﺪ ﺩﺭﺟﻪ ی ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮکیبی ﻧﯿﻤﻪ ﺭﺳﺎﻧﺎﻫﺎﯼ ﺗﺮﻛﯿﺒﯽ III-V ، ﻫﺘﺮﻭﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﯽ ﺍست. رازقی کتابی با عنوان چالش MOCVDنوشته که این کتاب یک اثر پیشگام در زمینه ی سیستم براساس GaInA SP-InP و سیستم GalnA SP-GaAs است.


جوایز و افتخارات دکتر منیژه رازقی

ﺳﺎﻝ ۱۹۸۷ ﺟﺎﯾﺰﻩ ی ﻋﻠﻮﻡ ﻓﻦﺁﻭﺭﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎ IBM

ﺳﺎﻝ ۱۹۹۵ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺯﻥ

ﺳﺎﻝ ۱۹۹۸ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺳﻤﭙﻮﺯﯾﻮﻡ ﺍﺗﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻚ ﻭﺳﺖ ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﻚ ۹۸

سال ۲۰۰۴ جایزه RF.Bunshah از کنفرانس INTAL در مورد پوشش متالوژی و لایه های نازک

سال ۲۰۰۴ نماینده همکار از جامعه نوری آمریکا (OSA)

سال ۲۰۰۴ نماینده همکاری انجمن فیزیک آمریکا (APS)

سال ۲۰۰۵ نماینده همکار از موسسه فیزیک (IOP)

سال ۲۰۰۵ نماینده همکار از موسسه مهندسین برق و الکترونیک (IEEE)

سال ۲۰۰۸ نماینده دوره همکاری از انجمن پژوهش مواد (MRS)

سال ۲۰۱۳ جایزه دانشکده IBM


دکتر رازقی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ی ۵ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ۱۵ﻓﺼﻞ کتاب ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﯾﺎ ﺩﺳﺘﯿﺎﺭ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ یک ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳۰۰ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻨﯿﮋﻩ ﺭﺍﺯﻗﯽ ﻛﻪ ۵۰ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ،ﺍﺯ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۱ ﺑﻪ ﻫﯿﺄﺕ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﻮﺭﺕ ﻭﺳﺘﺮﻥ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﯼ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﯾﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺭﺍﺯﻗﯽ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﯿﺰیک ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻧﻮﺭﯼ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.