طراحی سایت
کشور: 
رشته تحصیلی: 
  
نام استاد افشین قاجار
رشته تحصیلی مکانیک|هوافضا/دریایی|انرژی
نام دانشگاه دانشگاه ایالتی اکلاهما

توضیحات


دکتر افشین قاجار (Afshin J Ghajar) استاد رشته مهندسی مکانیک و مهندسی هوا و فضا دانشگاه ایالتی اوکلاهاما است. ایشان تمامی مدارک دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای خود را از دانشگاه ایالتی اوکلاهاما در کشور آمریکا دریافت کرده اند.


 زمینه تحقیقاتی پرفسور قاجار انتقال حرارت همرفت مختلط، انتقال حرارت جریان دو فازه، انتقال حرارت و مکانیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت در تجهیزات الکترونیکی است. همچنین وی سردبیر نشریه مهندسی انتقال حرارت انتشارات Teilor & Feransis و رئیس بخش تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضای دانشگاه محل تدریس و تحقیقش می باشد. دکتر قاجار عضو Associate Fellow (انجمن مهندسان هوا فضای امریکا) می باشد و در چندین دوره به عنوان استاد برجسته دانشگاه شناخته شده است.